Privacy verklaring

Internetbureau Akire gevestigd aan Lylantseplein 1, 2908 LH Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bezoekadres:
Lylantseplein 1
2908 LH Capelle aan den IJssel
Nederland

Postadres:
Ferdinand Huyckburg 12
2907 HE Capelle aan den IJssel
Nederland

https://www.akire.nl

KvK: 24469572

Internetbureau Akire respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Internetbureau Akire verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam
– Emailadres

Internetbureau Akire bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Je gegevens worden door mij, Erika van Rijn gelezen, en beantwoord. Wanneer het emailverkeer is beeindigd, wordt het emailverkeer verwijderd.

Voor het verzenden van het formulier vragen wij je ons privacybeleid door te lezen, zodat u precies weet wat er met uw gegevens gebeurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Internetbureau Akire en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Internetbureau Akire wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Bewaren gegegens

Je gegevens worden tijdens ons contact bewaard. Wordt het contact beeindigd, dan zal de mailwisseling worden verwijderd. Uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de fakturen zullen 7 jaar bewaard blijven in opdracht van de belastingdienst.

Delen met derden

Internetbureau Akire verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Internetbureau Akire neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Internetbureau Akire) tussen zit.

Cookies

Internetbureau Akire maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst. Internetbureau Akire gebruikt cookies om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website.

Met behulp van Google Analytics verzamelt Internetbureau Akire gegevens over hoe bezoekers van de website de website gebruiken. Dit geeft ons inzicht in bijvoorbeeld bezoekersaantallen, meest bezochte pagina's en vaak gezochte onderwerpen. Internetbureau Akire gebruikt deze informatie om de website beter te laten inspelen op de behoeften van bezoekers.
Internetbureau Akire kan deze cookies niet traceren naar een pc of persoon en verzamelt geen persoonlijke gegevens met deze cookies. We gebruiken de informatie alleen voor het hierboven beschreven doel.

Er is een verwerksovereenkomst afgesloten met Google.
De verzamelde data (IP adressen) worden geanonimiseerd
Delen van de informatie met Google is uitgezet.

Social Media

Internetbureau Akire maakt op de website gebruik van LinkedIn buttons, zo kunnen derden de vacature of het persbericht delen met anderen

Linkedin – Privacy Policy

De video's die op de website staan, staan bij YouTube gehost.

You Tube – Privacy Policy

Beveiliging Website

Wanneer je gebruikt maakt van het contactformulier of sollicitatieformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Internetbureau Akire gebruikt maakt van een SSL certificaat.

De website wordt gehost door Strato. Strato Privacybeleid Met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Er worden met regelmaat backups gemaakt van de website. Deze worden ½ jaar bewaard bij Internetbureau Akire. Deze zijn nodig om de website weer online te kunnen zetten, wanneer er een probleem is met de website.

De gegevens die binnenkomen via het algemene contactformulier worden 1x per maand verwijderd uit de database.

Disclaimer

Internetbureau Akire is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. 

eau o

Website online

EriKaatje Keramiek -> https://www.erikaatje.nl

Website voor EriKaatje Keramiek

Deze website is gemaakt met Wordpress